Betalingen

 

 

Bijbetalingen voor genees en/of verbandmiddelen dient u contant of per pin af te rekenen, tenzij u ons machtigt tot automatische incasso.

 Voor meer informatie en machtiging zie: Machtiging automatische incasso

Huisartsenpraktijk Kolderveen

Bank: Rabobank rek. no. NL59RABO0341851728

BIC: RABONL2U

K.v.K.:  01161328

BTW nr.: NL 004700119B01

 

Voor de diensten van de huisartsenpraktijk Kolderveen gelden onderstaande LHV betalingsvoorwaarden (2009).

  

  1. Reclamaties op de nota richt u binnen 10 dagen na ontvangst aan de huisarts. Wanneer er binnen deze termijn geen reclamaties zijn ingediend is de patiënt het bedrag van de nota verschuldigd.
  2. De declaraties van de huisarts, van de door de huisarts verrichte werkzaamheden of door de huisarts verstrekte geneesmiddelen, zijn direct opeisbaar.
  3. Het bedrag op de nota dient binnen 21 dagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op de bankrekening van de huisarts.
  4. Is het bedrag vermeld op de nota niet binnen 21 dagen bijgeschreven op de nota van de huisarts dan is de patiënt in verzuim. De huisarts heeft dan het recht zonder een nadere ingebrekestelling over te gaan tot incasso maatregelen.
  5. De huisarts brengt na 21 dagen, de wettelijke rente in rekening zonder nadere ingebrekestelling. Daarnaast wordt een bedrag van € 5,-- voor administratiekosten in rekening gebracht.
  6. Naast de wettelijke rente en de administratiekosten is de patiënt wanneer hij in gebreke blijft, een bedrag van 18% van het te vorderen bedrag als incassokosten verschuldigd met een minimum van € 35,-- per nota.

 

Vragen betreffende nota's/betalingen

Voor vragen betreffende nota's/betalingen kunt contact met ons opnemen. Bij voorkeur door een bericht te sturen naar debiteur@kolderveen.nl

Uiteraard kunt u ook telefonisch contact opnemen met de assistente. Tel. 0522-491224

 

 

 

Contact

Spoednummer 0522-491404
 

Huisartsenpraktijk Kolderveen

Kolderveen 7
7948 NG NIJEVEEN
Telefoon:
0522-491224
Receptenlijn:
0522-490129
Apotheek: 0522-492020
Afhaaltijden medicatie:
11.00 uur - 12.00 uur
15.15 uur - 16.45 uur
www.kolderveen.nl
Routebeschrijving >

gezondheids­informatie