veranderingen in de praktijk

Kolderveen, 16 maart 2017

Aan alle patiënten van huisartsenpraktijk Kolderveen,

Graag willen we u met dit schrijven op de hoogte brengen van het heugelijke feit dat wij een nieuwe huisarts, mevrouw Marthy Lucas-Bouwman, hebben gevonden die ons team komt versterken. In dokter Lucas hebben we een ervaren huisarts gevonden die de huidige kleinschalige en laagdrempelige zorg in Nijeveen omarmt en de schouders eronder wil zetten om dit naar de toekomst toe te continueren. Zij heeft al vele jaren ervaring als huisarts in verschillende praktijken (Meppel, Zuidwolde) en heeft zich in die jaren ook nog eens inhoudelijk gespecialiseerd in de ouderenzorg. Wij zijn dan ook erg trots en blij met deze versterking van ons team. Naast het, voor u bekende, vaste huisartsenteam Roelof Moes, Anne Nynke Nijstad-Moes en Daan van Maare zal zij vanaf maandag 3 april in onze praktijk aan het werk zijn. In de bijlage bij deze brief stelt zij zich nog wat uitgebreider aan u voor.


Afscheid

Zoals u wellicht al heeft vernomen is Piet Speelman aan zijn laatste werkweken als huisarts begonnen. Dit betekent dat hij na 32 jaar trouwe dienst afscheid zal nemen van het huisartsenvak en onze praktijk. Roelof Moes blijft de komende tijd nog gewoon aan het werk in de praktijk. Wel zal hij op enig moment ook zijn werkzaamheden afbouwen. Hierop vooruitlopend hebben we uit praktische overwegingen besloten om alvast een afscheid te organiseren voor zowel Piet Speelman als Roelof Moes. Dit afscheid zal in dorpshuis de Schalle te Nijeveen plaatsvinden op vrijdag 30 juni a.s. Te zijner tijd zult u hierover nader worden geïnformeerd via onze website www.kolderveen.nl en de plaatselijke media.

Nieuwe praktijk

Wij zijn op dit moment druk bezig met plannen om een nieuw praktijkgebouw neer te zetten. Middels deze nieuwbouw kunnen we een huisartsenpraktijk vormgeven die aan alle moderne bouweisen voldoet en waar alle medewerkers in één gebouw samenwerken. We zijn hier met veel energie en enthousiasme mee bezig. Op dit moment lopen er nog de nodige noodzakelijke procedures bij de gemeente. Wij hopen dat dit binnen afzienbare tijd afgerond zal zijn en we kunnen starten met de bouw.

Ook in een nieuw gebouw en met de komst van een nieuwe huisarts zullen wij de zorg op dezelfde manier blijven aanbieden zoals u van ons bent gewend, laagdrempelig en kleinschalig. We zijn ook erg gemotiveerd om de zorg in de avond-, nacht- en weekenden te behouden met de kleinschalige dienstenstructuur die we samen met de huisartsen uit Giethoorn sinds jaar en dag voor u verzorgen!

Wellicht tot ziens in de praktijk of op 30 juni a.s. in de Schalle!

Hartelijke groet,

mede namens alle medewerkers van huisartsenpraktijk Kolderveen,

Piet Speelman, Roelof Moes en Anne Nynke Nijstad-Moes

Contact

Spoednummer 0522-491404
 

Huisartsenpraktijk Kolderveen

Kolderveen 7
7948 NG NIJEVEEN
Telefoon:
0522-491224
Receptenlijn:
0522-490129
Apotheek: 0522-492020
Afhaaltijden medicatie:
11.00 uur - 12.00 uur
15.15 uur - 16.45 uur
www.kolderveen.nl
Routebeschrijving >

gezondheids­informatie