LSP

De afkorting LSP staat voor Landelijk Schakelpunt . Het is een streng beveiligd netwerk waarmee computers van verschillende zorgverleners met elkaar kunnen communiceren.

Via dit netwerk kan bijvoorbeeld bij een ziekenhuisopname door de ziekenhuisapotheker de actuele medicatielijst van een een patiënt bij diens eigen apotheker worden opgevraagd; zo zijn de artsen in het ziekenhuis, ook bij een onverwachte spoedopname buiten de kantooruren, onmiddellijk goed geïnformeerd over medicijngebruik en ook over eventuele allergieën voor medicatie.

Op dit moment zijn we bezig met de benodigde voorbereidingen voor het aansluiten van het huisarts-informatie systeem van onze praktijk, op het LSP. De bedoeling is dat dit begin 2018 daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Het is belangrijk om te weten dat wij uw dossier uitsluitend zullen aansluiten op het LSP als u daar expliciet toestemming voor geeft.  Via deze link vindt u meer informatie over het LSP. https://www.vzvz.nl/page/Zorgconsument/Home

Klik hier op : LSP toestemmingsformulier als u het toestemmingsformulier wilt invullen

 

 

Contact

Spoednummer 0522-491404
 

Huisartsenpraktijk Kolderveen

Kolderveen 7
7948 NG NIJEVEEN
Telefoon:
0522-491224
Receptenlijn:
0522-490129
Apotheek: 0522-492020
Afhaaltijden medicatie:
11.00 uur - 12.00 uur
15.15 uur - 16.45 uur
www.kolderveen.nl
Routebeschrijving >

gezondheids­informatie