Huisartsenpraktijk Kolderveen

Home

 

Welkom op deze website.

 

Wij hopen, dat eventuele vragen over onze praktijk(voering) via deze website beantwoord kunnen worden. Indien dit niet het geval is, bel of mail ons gerust.


Onze praktijk bestaat uit twee panden, Kolderveen 3 en 4.  
Op Kolderveen 3 werken de huisartsen P. Speelman en R. Poutsma.
Op Kolderveen 4 werken de huisartsen A.R. Moes en A.C. Nijstad-Moes 
Bij Medewerkers kunt u vinden op welke dagen de verschillende huisartsen spreekuur hebben.

 

6 februari 2015: Meppeler Courant over 30 jaar huisartsenmaatschap Moes en Speelman

IMG_1957

IMG_1948

 

VGZ en Univé zagen aan de stoelpoten van de apotheekhoudende huisarts!

Patiënten met een budgetpolis van  en  mogen voor een herhaalrecept niet naar hun apotheekhoudende huisarts.  
Zie: budgetpolissen van VGZ

 

Januari 2015: dertig jarig jubileum huisartsenmaatschap A.R. Moes en P. Speelman 

Het is al weer dertig jaar geleden, dat huisarts P. Speelman het stokje van huisarts L.C. Binsbergen in de toenmalige 'maatschap L.C. Binsbergen en A.R. Moes' overnam.

In de loop der jaren is er veel veranderd in de huisartsenzorg. De huisartsen van de huisartsenpraktijk Kolderveen doen geen zuigelingen en kleuterbureau meer. Evenmin doen ze nog bevallingen. Toch is het werk alleen maar uitgebreid. Waar dertig jaar geleden patiënten nog al eens naar het ziekenhuis verwezen moesten worden, kan deskundige hulp nu in veel gevallen op de huisartsenpraktijk zelf geboden worden.

Het aantal medewerkers is in de afgelopen dertig jaar flink gegroeid. Destijds 1 doktersassistente 1 apothekersassistente en 1 facilitair medewerker. Nu werken er naast de 2 huisartsen: 3 doktersassistenten, 4 apothekersassistenten, 2 facilitair medewerkers, 1 diabetesverpleegkundige, 1 diëtiste,
1 GZ-psycholoog/Orthopedagoog-Generalist, 1 infant mental health deskundige en 2 huisartsen in dienstverband. Fulltime is tegenwoordig meestal parttime. Allemaal tekenen van voortdurende veranderingen in de huisartsenzorg.

In al die jaren zijn we altijd blijven staan voor het leveren van goede huisartsenzorg, die gedurende 7 x 24 uur snel en gemakkelijk bereikbaar is.
We hopen dat deze huisartsenzorg tot in lengte van jaren in Nijeveen geleverd kan worden.

 

Nieuwe huisarts

Vanaf 28 april 2014 is mevrouw A.C. Nijstad-Moes vier dagen per week werkzaam als huisarts op Kolderveen 4. Naast de dagelijkse spreekuren zal ze ook deelnemen aan de avond-nacht en weekenddiensten in Nijeveen, Wanneperveen en Giethoorn.       
Zij heeft haar 6-jarige opleiding tot arts gevolgd aan het VUMC te Amsterdam. De 3-jarige vervolgopleiding voor huisarts heeft ze voltooid aan het UMCG te Groningen.
In het kader van de huisartsopleiding heeft ze onder anderen gewerkt in de huisartsenpraktijk de Latyrus te Dedemsvaart, het Diaconessenhuis te Meppel, ziekenhuis de Weezenlanden in Zwolle, bij de GGZ Drenthe te Hoogeveen, het ziekenhuis de Tjongerschans te Heerenveen, het verloskundigencentrum Meppel/de Wolden en het huisartsmedisch centrum Thijinge te Zuidwolde.

  

Eerste uitgifte gesprek

We krijgen veel vragen over het 'eerste uitgifte gesprek'. 

Vanaf 1 januari 2014 kan het zijn dat op het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar het tarief 'eerste uitgiftegesprek' of 'eerste terhandstellinggesprek' staat. Voorheen werd dit bedrag ook in rekening gebracht, maar was het niet goed zichtbaar.

Het 'eerste uitgifte gesprek' staat op uw nota als u medicijnen voor het eerst meekrijgt, of langer dan 12 maanden niet heeft gebruikt.
Dit is voor de zorg die wij als apotheek volgens de richtlijnen van de beroepsgroep hebben verleend.

Wat is de zorg, die wij o.a. voor dit tarief leveren? 

  • controle op eventueel andere door u gebruikte medicijnen
  • controle of het voorgeschreven medicijn geschikt is voor u, bent u er bijvoorbeeld niet allergisch voor of hebt u misschien een bepaalde ziekte, waar het medicijn niet bij past
  • beoordeling of u het medicijn kunt gebruiken in combinatie met andere door u gebruikte  medicijnen
  • beoordeling of op grond van uw leeftijd en/of gebruik van andere medicatie het gewenst is een maagbeschermer te gebruiken 
  • bij vragen/onduidelijkheden wordt altijd contact opgenomen met uw voorschrijvend arts/specialist
  • uw gegevens, het gebruik en eventuele waarschuwingen worden op het etiket gezet
  • het gebruik, de werking en eventuele bijwerkingen worden aan u uitgelegd
  • er wordt schriftelijke uitleg van het medicijn meegegeven, naast de bijsluiter krijgt u vaak extra informatie mee

Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat u uw medicijn goed en veilig kunt gebruiken.

Twijfelt u over de (bij)werking of het gebruik, of heeft u vragen of problemen, neem dan gerust contact met ons op.

 

Nieuw: bestellen van herhaalmedicatie niet meer nodig:

 

Graag willen wij onze nieuwe service genaamd ‘Proactief herhalen’ onder de aandacht brengen.
Lees verder: Pro-actieve herhaalservice

 

Prima kwaliteit in huisartsenpraktijk Kolderveen: 


Wij proberen voortdurend een zo goed mogelijke kwaliteit van zorg te leveren.
Zowel onze praktijk als onze apotheek zijn DEKRA gecertificeerd.
Doordat we extra faciliteiten hebben t.a.v. beschikbaarheid en bereikbaarheid zijn we ook een Achmea Plus praktijk.
Uit het jaarlijkse Benchmark onderzoek van Achmea blijkt dat onze praktijk jaar in jaar uit een heel goede zorg levert voor een lage prijs.

 

Zeer goede beschikbaarheid en bereikbaarheid in huisartsenpraktijk Kolderveen:

In onze praktijk werken drie huisartsen. Het grootste deel van de week zijn alle drie aanwezig. We zorgen er zoveel mogelijk voor dat er altijd minimaal twee huisartsen aanwezig zijn. Hierdoor kunt u elke dag gemakkelijk een afspraak maken.
Indien u voor tien uur 's ochtends belt dat kunt u in bijna alle gevallen dezelfde dag nog op het spreekuur terecht.

 

Buiten kantooruren doen we diensten met de praktijk in Giethoorn. Hierdoor is er altijd een huisarts voor spoedgevallen dichtbij. Tegelijkertijd kunnen wij buiten kantooruren bij spoedgevallen de farmaceutische zorg voor u leveren.

Onze avond- nacht- en weekenddiensten worden door ons uitgevoerd in een zogenaamde kleinschalige dienstenstructuur samen met de huisartsen uit omliggende dorpen (Diever, Dwingeloo, Havelte, Vledder, Frederiksoord).
In dit dun bevolkte plattelandsgebied van ZW Drenthe en NW Overijssel staan dag en nacht minimaal drie huisartsen paraat.

Op de volgende kaart ziet u dat dankzij de kleinschalige dienstenstructuur de patiënten en de toeristen in Zuidwest Drenthe en NW Overijssel kunnen beschikken over medische en farmaceutische zorg op reisbare afstand, precies zoals de minister van VWS graag wil.
Er zijn weinig plaatsen in Nederland waar de huisartsen- en farmaceutische zorg gedurende 7 x 24 uur zo goed bereikbaar is.

 

Op de kaart tarieven kunt u zien, dat ondanks de zeer goede beschikbaarheid onze prijzen lager zijn dan de omliggende grotere structuren.


Onbegrijpelijk overheidsbeleid:


Groot is dus niet bij voorbaat goedkoper, dit nog even afgezien van de verminderde bereikbaarheid voor de patiënten. Een van de redenen, dat wij verhoudingsgewijs zo goedkoop zijn is het feit, dat wij van overheidswege nu al gedurende bijna 10 jaar een aantal toeslagen (o.a. de plattelandstoeslag) niet in rekening mogen brengen. De reden hiervan is dat wij volgens de beleidsmakers niet doelmatig werken. Op papier zien wij te weinig mensen per uur. Indien wij in plaats van drie huisartsen slechts een huisarts in zouden zeten, dan zouden we ook hogere tarieven mogen rekenen. Begrijpt u het nog?

 


Augustus 2013: Door cliënten bekeken.

Onze praktijk wordt regelmatig beoordeeld op de kwaliteit van dienstverlening.
We hebben ook dit jaar het kwaliteitstraject “Door cliënten bekeken voor huisartsenpraktijken” met de module pluspraktijk weer succesvol doorlopen.

 

 

 

Praktijkinformatie

Huisartsenpraktijk Kolderveen

Kolderveen 3 en 4
7948 NG NIJEVEEN
Telefoon: 0522-491224
Fax: 0522- 490201
Receptenlijn: 490129
Spoednummer: 0522-491404
Apotheek: 0522-492020
www.kolderveen.nl