Home

Welkom op deze website.

U bent gearriveerd op de website van onze huisartspraktijk. Van harte welkom. Wij hopen, dat eventuele vragen over onze praktijk(voering) via deze website beantwoord kunnen worden. Indien dit niet het geval is, bel of mail ons gerust.

Onze praktijk bestaat uit twee panden, Kolderveen 3 en 4.  

  • Op Kolderveen 3 werken de huisartsen P. Speelman en A.C. Nijstad-Moes.
  • Op Kolderveen 4 werken de huisartsen A.R. Moes en D. van Maare.
  • De assistente heeft op dinsdag spreekuur op Kolderveen 4 en op woensdag en vrijdag op Kolderveen 3.
  • De dietiste, Hermien Dijkerman heeft spreekuur op Kolderveen 4.
  • De diabetesverpleegkundige, Gerda Donker heeft spreekuur op Kolderveen 4.


Bij Medewerkers kunt u vinden op welke dagen de verschillende huisartsen spreekuur hebben. 

 

11 december 2015: Nederlanders hebben een groot vertrouwen in de huisarts.

De Landelijke Huisartsen Vereniging liet een onderzoek doen, waaruit blijkt dat er een grote tevredenheid is over de huisartsenzorg.

RTV Drenthe interviewde naar aanleiding van dit onderzoek A.R. Moes en een aantal patiënten.
Voor het programma kijk:hier

September 2015: Certificaat 'Door clienten bekeken'

Enige tijd geleden heeft er in de praktijk een verplichte enquete plaatsgevonden onder een groot aantal clienten, waarbij men waardering kon uitspreken over de clientgerichtheid in de praktijk. Het onderzoek is uitgevoerd door bureau ARGO van de Rijks Universiteit te Groningen.

Met enige trots kunnen wij u vertellen dat het cijfer dat wij voor het totaaloordeel mochten ontvangen een 9 is geworden. Wij streven er naar dit in de toekomst vast te houden.
Wij realiseren ons dat er altijd punten ter verbetering van de service zullen zijn. Heeft u suggesties? Wij horen het graag!

Mei 2015: certificering praktijk en apotheek

Zowel onze praktijk als de apotheek zijn voor de komende drie jaar weer gecertificeerd door DEKRA.

Dat wil zeggen, dat zowel de praktijkvoering als de werkzaamheden in de apotheek aan hoge kwaliteitseisen voldoen.

Nieuw: bestellen van herhaalmedicatie niet meer nodig:

Graag willen wij onze nieuwe service genaamd ‘Proactief herhalen’ onder de aandacht brengen.
Lees verder: Pro-actieve herhaalservice

 

 

 

 

 

Gezondheidsnieuws